TEL PP: 0800 44 55 (nga Shqiperia)
unet.skype
00355 66 222 0000

shop.unionnet.al

PER NE:

Tregetari që operon me këtë WebShop është:

UNION DISTRIBUCION SERVIS ALBANIA sh.p.k. (UDSA)

Auto-City, Vorë, Autostrada TR – DR, Km. 8
Tiranë, 1051
Republika e Shqipërisë
T: 0800 44 55 (nga brenda Shqipërisë)
T: 00355 66 222 000 (edhe Viber)
S: unet.skype
E: korrespondence@udsa.al 

UDSA eshte nje shoqeri e regjistruar në dhe në autoritetin e Republikës së Shqiperisë, me NIPT: K11506007W. (shih tek: http://www.qkr.gov.al)

UDSA i shet produktet dhe sherbimet e saj ne nje rrjet agjencish te njohur si: Rrjeti i agjencive UNIONNET – WESTERN UNON, si dhe ne kete WebShop.